Transitievergoeding en Transitievergoeding bij Ziekte

Weet jij wat je rechten en plichten zijn binnen het bedrijf waar je werkzaam bent? Dat is wel handig, want wat als je ontslagen wordt door je werkgever? Veel kennen hun rechten en plichten niet op dat moment en weten niet wat hun te wachten staat. In deze blog vertellen we je meer over de transitievergoeding en in het specifiek hoe het zit bij een transitievergoeding bij ziekte. Er wordt meer uitleg gegeven over wat deze vergoedingen inhouden, wie er recht op heeft en hoe ze berekend worden. 

Wat is een transitievergoeding?

Bij een transitievergoeding krijg je een bedrag, wat een compensatie is na het krijgen van ontslag door je werkgever. In de meeste gevallen heb je recht op transitievergoeding bij ontslag op initiatief van de werkgever, maar ook in andere gevallen zoals bij een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd na twee jaar dienstverband. 

Wie heeft recht op een transitievergoeding?

Je hebt niet altijd recht op het krijgen van een transitievergoeding, want in Nederland heb je in de meeste gevallen pas recht wanneer je ten minste 24 maanden in dienst bent geweest bij dezelfde werkgever. Er is wel een uitzondering op, wanneer de desbetreffende persoon nog onder de 18 jaar is en een dienstverband van minder dan 12 uur per week heeft.

De hoogte van de transitievergoeding 

Het bedrag wat de werkgever ontvangt kan per persoon behoorlijk verschillen. Het bedrag dat wordt bepaald bij een transitievergoeding bij ziekte is hetzelfde als bij regulier ontslag. Het bedrag dat wordt uitgerekend is een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar. Er zit wel een maximum aan wat € 89.000 is.  

Transitievergoeding bij ziekte

Het recht op een transitievergoeding bij ziekte is wanneer de werknemer wordt ontslagen na langdurig ziek te zijn. De werknemer krijgt dan de reguliere vergoeding uitbetaalt en daarbij ook het opgebouwde bedrag tijdens de ziekteperiode.

Bij een transitievergoeding bij ziekte gelden de volgende regels:

 1. Een ziekteperiode van meer dan twee jaar

 2. Inspanningen die de werkgever heeft gedaan voor re-integratie voor de werknemer. Dit moet aantoonbaar zijn voor het UWV.

Conclusie
Hieruit kan je concluderen dat het altijd als werknemer goed is om op de hoogte te zijn met wat je rechten en plichten zijn. In dit geval komt er naar voren dat je misschien recht hebt op een financiële compensatie, terwijl je werkgever zegt van niet. Vind je het toch wat lastig? Ga dan in gesprek met een juridisch adviseur. Zij helpen je graag.